• Recent Posts

  • Advertisements

Dabas kodi. Nature Codes.

Advertisements

[LV] Kristīne Kvitka. Dabas kodi.

Var teikt, ka gleznotāja Kristīne Kvitka (1983) visu savu laiku ir veltījusi vizuālajai mākslai. Jau agrā bērnībā viens no viņas brīvā laika pavadīšanas veidiem bija zīmēšana, tādēļ vecāki mazo meiteni aizveda uz zīmēšanas pulciņu Pionieru pilī (tag. Skolēnu pils). Divus gadus gleznotāja mācījās Rīgas Centra Rajona Daiļamatniecības pamatskolā (1994 – 1995) un tad nomainīja mācību … Continue reading

[EN] Kristine Kvitka. Nature Codes.

May say that painter Kristine Kvitka (1983) all of her life has devoted to fine art. Already in early childhood one of her free time spending types was drawing, that’s why her parents took the little girl to drawing coterie at the Pioneers Castle (Now Students Castle). Two years painter have learnt in the Center … Continue reading